วิสัยทัศน์-/-พันธกิจ

<<<วิสัยทัศน์>>> มุ่งมั่นพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพเด็กอุทัยธานี ให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาและสู่สากล <<<พันธกิจ>>> ๑.พัฒนาระบบนิเทศ การศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศเพื่อหลากหลายครอบคลุมพื้นที่ต่อเนื่อง ๒.ส่งเสริมสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นห้องเรียนคุณภาพ ๔.ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งพร้อมรองรับการประเมินภายนอก ๕.ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ 

ลักสูตรแกนกลางการศึกษา
       ขั้นพื้นฐาน 2551

ศูนย์พัฒนาการนิเทศฯ (ศนฐ.)
โรงเรียนในฝัน
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
สาราณุกรมสำหรับเยาวชน
E-Book สพฐ.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
      เพื่อการสื่อสาร

โครงการดีเด่น
นักเรียนดีเด่น
ข่าวการศึกษา
แนะนำผู้บริหาร
ครูดีในดวงใจ
เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์ สพฐ.

 

แผนผังการปฏิบัติงาน

PLC คืออะไร

ฺการจัดการเรียนการสอน BBL

การพัฒนาการศึกษาด้วย DLIT

การจัดการเรียนรู้แบบ DLTV

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 (สาระภาษาไทย คอดเวิร์ด)

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

แบบฟอร์มเอกสาร

 แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง เอกสารที่ใช้ในงานของกลุ่มนิเทศฯ
--------------------------

แบบใบสำคัญรับเงิน
แบบใบมอบฉันทะ
แบบเบิกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
แบบเบิกเงินเดินทางไปราชการ
แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน
แบบเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
แบบสัญญายืมเงิน
แบบใบเบิกวัสดุ
บันทึกขอใ้ช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
บันทึกขอส่งใช้ยืมเงิน
บันทึกขอยืมเงินไปราชการ (ปะหน้าสัญญายืม)

แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร
แบบขออนุญาตเปลี่ยนเวร
แบบใบลาพักผ่อนประจำปี
แบบขอใช้ห้องประชุม
แบบขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
แบบแจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใช้รถยนต์ส่วนกลาง
แบบบัญชีลงชื่อ ประชุม/อบรม
แบบขอยกเลิกวันลา
แบบชี้แจงกรณีไม่ได้ลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยบัตร

แบบขออนุญาตถ่ายเอกสาร
แบบขอกอปปี้ปริ้น
แบบขออนุญาตไปราชการ
หนังสือภายนอก (ครุฑ)
แบบคำสั่ง (กรณีสั่งบุคคลอยู่นอกสังกัด ใช้คำสั่งไม่ได้ต้องใช้เป็นประกาศ)
ประกาศ
บันทึกข้อความ

หนังสือจาก สพฐ.

ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษา


นายบรรพต  เหมือนทอง
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อน.1

 
นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1


นายธงชัย มั่นสุข
ศึกษานิเทศก์
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
หนังสือพิมพ์
komchadleuk-logo
logomaneger

ฟังเพลงลูกทุ่งออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็ป

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday13
mod_vvisit_counterYesterday19
mod_vvisit_counterThis week68
mod_vvisit_counterLast week195
mod_vvisit_counterThis month676
mod_vvisit_counterLast month573
mod_vvisit_counterAll days92666

Online Now: 3
Your IP: 54.196.72.162
,
Today: ตุลาคม 18, 2017