วิสัยทัศน์-/-พันธกิจ

<<<วิสัยทัศน์>>> มุ่งมั่นพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพเด็กอุทัยธานี ให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาและสู่สากล <<<พันธกิจ>>> ๑.พัฒนาระบบนิเทศ การศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศเพื่อหลากหลายครอบคลุมพื้นที่ต่อเนื่อง ๒.ส่งเสริมสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นห้องเรียนคุณภาพ ๔.ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งพร้อมรองรับการประเมินภายนอก ๕.ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้


 ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด (EMIS)


 

 

PLC คืออะไร

ฺการจัดการเรียนการสอน BBL

การพัฒนาการศึกษาด้วย DLIT

การจัดการเรียนรู้แบบ DLTV

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

การประชุมปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยระบบ SchoolMIS

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

แบบฟอร์มเอกสาร

 แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง เอกสารที่ใช้ในงานของกลุ่มนิเทศฯ
--------------------------

แบบใบสำคัญรับเงิน
แบบใบมอบฉันทะ
แบบเบิกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
แบบเบิกเงินเดินทางไปราชการ
แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน
แบบเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
แบบสัญญายืมเงิน
แบบใบเบิกวัสดุ
บันทึกขอใ้ช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
บันทึกขอส่งใช้ยืมเงิน
บันทึกขอยืมเงินไปราชการ (ปะหน้าสัญญายืม)

แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร
แบบขออนุญาตเปลี่ยนเวร
แบบใบลาพักผ่อนประจำปี
แบบขอใช้ห้องประชุม
แบบขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
แบบแจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใช้รถยนต์ส่วนกลาง
แบบบัญชีลงชื่อ ประชุม/อบรม
แบบขอยกเลิกวันลา
แบบชี้แจงกรณีไม่ได้ลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยบัตร

แบบขออนุญาตถ่ายเอกสาร
แบบขอกอปปี้ปริ้น
แบบขออนุญาตไปราชการ
หนังสือภายนอก (ครุฑ)
แบบคำสั่ง (กรณีสั่งบุคคลอยู่นอกสังกัด ใช้คำสั่งไม่ได้ต้องใช้เป็นประกาศ)
ประกาศ
บันทึกข้อความ

หนังสือจาก สพฐ.

ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษา


ดร.สุชาติ  กลัดสุข
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1

 

นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1


นายธงชัย มั่นสุข
ศึกษานิเทศก์
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
หนังสือพิมพ์
komchadleuk-logo
logomaneger

ฟังเพลงลูกทุ่งออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็ป

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday18
mod_vvisit_counterYesterday26
mod_vvisit_counterThis week268
mod_vvisit_counterLast week169
mod_vvisit_counterThis month453
mod_vvisit_counterLast month888
mod_vvisit_counterAll days94371

Online Now: 1
Your IP: 54.226.132.197
,
Today: ธันวาคม 14, 2017