วิสัยทัศน์-/-พันธกิจ

<<<วิสัยทัศน์>>> มุ่งมั่นพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพเด็กอุทัยธานี ให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาและสู่สากล <<<พันธกิจ>>> ๑.พัฒนาระบบนิเทศ การศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศเพื่อหลากหลายครอบคลุมพื้นที่ต่อเนื่อง ๒.ส่งเสริมสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นห้องเรียนคุณภาพ ๔.ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งพร้อมรองรับการประเมินภายนอก ๕.ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ 

ลักสูตรแกนกลางการศึกษา
       ขั้นพื้นฐาน 2551

ศูนย์พัฒนาการนิเทศฯ (ศนฐ.)
โรงเรียนในฝัน
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
สาราณุกรมสำหรับเยาวชน
E-Book สพฐ.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
      เพื่อการสื่อสาร

โครงการดีเด่น
นักเรียนดีเด่น
ข่าวการศึกษา
แนะนำผู้บริหาร
ครูดีในดวงใจ
เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์ สพฐ.

 

แผนผังการปฏิบัติงาน

PLC คืออะไร

ฺการจัดการเรียนการสอน BBL

การพัฒนาการศึกษาด้วย DLIT

การจัดการเรียนรู้แบบ DLTV

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

การอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้นักเรียนบูรณาการกับ EF (Executive Function)

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

แบบฟอร์มเอกสาร

 แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง เอกสารที่ใช้ในงานของกลุ่มนิเทศฯ
--------------------------

แบบใบสำคัญรับเงิน
แบบใบมอบฉันทะ
แบบเบิกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
แบบเบิกเงินเดินทางไปราชการ
แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน
แบบเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
แบบสัญญายืมเงิน
แบบใบเบิกวัสดุ
บันทึกขอใ้ช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
บันทึกขอส่งใช้ยืมเงิน
บันทึกขอยืมเงินไปราชการ (ปะหน้าสัญญายืม)

แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร
แบบขออนุญาตเปลี่ยนเวร
แบบใบลาพักผ่อนประจำปี
แบบขอใช้ห้องประชุม
แบบขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
แบบแจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใช้รถยนต์ส่วนกลาง
แบบบัญชีลงชื่อ ประชุม/อบรม
แบบขอยกเลิกวันลา
แบบชี้แจงกรณีไม่ได้ลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยบัตร

แบบขออนุญาตถ่ายเอกสาร
แบบขอกอปปี้ปริ้น
แบบขออนุญาตไปราชการ
หนังสือภายนอก (ครุฑ)
แบบคำสั่ง (กรณีสั่งบุคคลอยู่นอกสังกัด ใช้คำสั่งไม่ได้ต้องใช้เป็นประกาศ)
ประกาศ
บันทึกข้อความ

หนังสือจาก สพฐ.

ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษา


นายบรรพต  เหมือนทอง
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อน.1

 
นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1


นายธงชัย มั่นสุข
ศึกษานิเทศก์
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
หนังสือพิมพ์
komchadleuk-logo
logomaneger

ฟังเพลงลูกทุ่งออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็ป

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3
mod_vvisit_counterYesterday26
mod_vvisit_counterThis week3
mod_vvisit_counterLast week162
mod_vvisit_counterThis month811
mod_vvisit_counterLast month1625
mod_vvisit_counterAll days91137

Online Now: 1
Your IP: 54.159.71.232
,
Today: สิงหาคม 20, 2017