วิสัยทัศน์-/-พันธกิจ

<<<วิสัยทัศน์>>> มุ่งมั่นพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพเด็กอุทัยธานี ให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาและสู่สากล <<<พันธกิจ>>> ๑.พัฒนาระบบนิเทศ การศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศเพื่อหลากหลายครอบคลุมพื้นที่ต่อเนื่อง ๒.ส่งเสริมสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นห้องเรียนคุณภาพ ๔.ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งพร้อมรองรับการประเมินภายนอก ๕.ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้


 ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด (EMIS)


 

 

PLC คืออะไร

ฺการจัดการเรียนการสอน BBL

การพัฒนาการศึกษาด้วย DLIT

การจัดการเรียนรู้แบบ DLTV

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 

การประชุมปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยระบบ SchoolMIS

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

ภาพกิจกรรมเดือนกันยายน

ภาพกิจกรรมประจำปี 2560

5-6 กันยายน 2560
รองฯบรรพต  เหมือนทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1
เป็นประธานเปิดบรมครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1
คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

7 กันยายน 2560
รองฯ ประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากร สพป.อุทัยธานี เขต 1
ร่วมการประชุม Video Conference ขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างเสริม
ประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้น ม.3
ณ ห้องประชุมสะแกรัง 1 สพป.อุทัยธานี เขต 1
คลิกดูภาพกิจกรรมทัั้งหมด

12 กันยายน 2560
การอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้นักเรียนบูรณาการกับ 
FF (Executive Function) รุ่นที่ 2 โดยมีกำหนดกำหนดระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2560 
กลุ่มเป้าหมายคือครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 1 
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1
คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

14 กันยายน 2560
นายบรรพต  เหมือนทอง รอง ผอ.สพป.อน.1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อน.1
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินการ
จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ เพื่อให้งานดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อน.1  
คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 19 กันยายน 2560
สพป.อุทัยธานี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560
การประชุมจัดแยกตามสนามการแข่งขันของแต่ละกิจกรรม ช่วง เช้า-บ่าย 
คลิกดูภาพกิจกรรม

26 กันยายน 2560
นายเผด็จ นุ้ยปรี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
เป็นประธานเปิดงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี โดยจัดการแข่งขัน
โรงเรียนและหน่วยงานราชการ ในเขตอำเภอเมืองอุทัยธานี
คลิกดูภาพกิจกรรม

28 กันยายน 2560
สพป.อุทัยธานี เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศฯ ดำเนินการจัดการแข่งขันตอบปัญหา
จากการอ่านและแข่งขันเปิดพจนานุกรม โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และพัฒนาห้องสมุด ปี 2560 นักเรียนระดับชั้น ป.1-3
และ ระดับนักเรียนชั้น ป.4-6 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1
   
คลิกดูภาพกิจกรรม

29 กันยายน 2560
สพป.อุทัยธานี เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศฯ ได้จัดอบรมการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
การเขียน ของนักเรียน รุ่นที่ 1 จากทั้งหมด 4 รุ่น
โดยวิทยากรนายเกษม สุตตสันต์ ข้าราชการบำนาญ
ณ สะสแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1
คลิกดูภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมประจำปี 2559

1  กันยายน 2559
รองฯ ประสพชัย  ชาญธัญญกรณ์ เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 ก่อนศึกษาดูงาน 2-3 กันยายน 2559 

 

28 กันยายน 2559
การประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR
ห้องประชุม ICT อาคาร 2

 

29 กันยายน 2559
รองประสพชัย  ชาญธัญญกรณ์ เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

หนังสือจาก สพฐ.

ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษา


ดร.สุชาติ  กลัดสุข
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1

 

นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1


นายธงชัย มั่นสุข
ศึกษานิเทศก์
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
หนังสือพิมพ์
komchadleuk-logo
logomaneger

ฟังเพลงลูกทุ่งออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็ป

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday18
mod_vvisit_counterYesterday26
mod_vvisit_counterThis week268
mod_vvisit_counterLast week169
mod_vvisit_counterThis month453
mod_vvisit_counterLast month888
mod_vvisit_counterAll days94371

Online Now: 1
Your IP: 54.226.132.197
,
Today: ธันวาคม 14, 2017