วิสัยทัศน์-/-พันธกิจ

<<<วิสัยทัศน์>>> มุ่งมั่นพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพเด็กอุทัยธานี ให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาและสู่สากล <<<พันธกิจ>>> ๑.พัฒนาระบบนิเทศ การศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศเพื่อหลากหลายครอบคลุมพื้นที่ต่อเนื่อง ๒.ส่งเสริมสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นห้องเรียนคุณภาพ ๔.ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งพร้อมรองรับการประเมินภายนอก ๕.ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ 

ลักสูตรแกนกลางการศึกษา
       ขั้นพื้นฐาน 2551

ศูนย์พัฒนาการนิเทศฯ (ศนฐ.)
โรงเรียนในฝัน
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
สาราณุกรมสำหรับเยาวชน
E-Book สพฐ.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
      เพื่อการสื่อสาร

โครงการดีเด่น
นักเรียนดีเด่น
ข่าวการศึกษา
แนะนำผู้บริหาร
ครูดีในดวงใจ
เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์ สพฐ.

 

แผนผังการปฏิบัติงาน

PLC คืออะไร

ฺการจัดการเรียนการสอน BBL

การพัฒนาการศึกษาด้วย DLIT

การจัดการเรียนรู้แบบ DLTV

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 (สาระภาษาไทย คอดเวิร์ด)

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

ภาพกิจกรรมเดือนกันยายน

ภาพกิจกรรมประจำปี 2560

5-6 กันยายน 2560
รองฯบรรพต  เหมือนทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1
เป็นประธานเปิดบรมครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1
คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

7 กันยายน 2560
รองฯ ประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากร สพป.อุทัยธานี เขต 1
ร่วมการประชุม Video Conference ขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างเสริม
ประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้น ม.3
ณ ห้องประชุมสะแกรัง 1 สพป.อุทัยธานี เขต 1
คลิกดูภาพกิจกรรมทัั้งหมด

12 กันยายน 2560
การอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้นักเรียนบูรณาการกับ 
FF (Executive Function) รุ่นที่ 2 โดยมีกำหนดกำหนดระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2560 
กลุ่มเป้าหมายคือครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 1 
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1
คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

14 กันยายน 2560
นายบรรพต  เหมือนทอง รอง ผอ.สพป.อน.1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อน.1
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินการ
จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ เพื่อให้งานดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อน.1  
คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 19 กันยายน 2560
สพป.อุทัยธานี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560
การประชุมจัดแยกตามสนามการแข่งขันของแต่ละกิจกรรม ช่วง เช้า-บ่าย 
คลิกดูภาพกิจกรรม

26 กันยายน 2560
นายเผด็จ นุ้ยปรี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
เป็นประธานเปิดงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี โดยจัดการแข่งขัน
โรงเรียนและหน่วยงานราชการ ในเขตอำเภอเมืองอุทัยธานี
คลิกดูภาพกิจกรรม

28 กันยายน 2560
สพป.อุทัยธานี เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศฯ ดำเนินการจัดการแข่งขันตอบปัญหา
จากการอ่านและแข่งขันเปิดพจนานุกรม โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และพัฒนาห้องสมุด ปี 2560 นักเรียนระดับชั้น ป.1-3
และ ระดับนักเรียนชั้น ป.4-6 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1
   
คลิกดูภาพกิจกรรม

29 กันยายน 2560
สพป.อุทัยธานี เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศฯ ได้จัดอบรมการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
การเขียน ของนักเรียน รุ่นที่ 1 จากทั้งหมด 4 รุ่น
โดยวิทยากรนายเกษม สุตตสันต์ ข้าราชการบำนาญ
ณ สะสแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1
คลิกดูภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมประจำปี 2559

1  กันยายน 2559
รองฯ ประสพชัย  ชาญธัญญกรณ์ เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 1 ก่อนศึกษาดูงาน 2-3 กันยายน 2559 

 

28 กันยายน 2559
การประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR
ห้องประชุม ICT อาคาร 2

 

29 กันยายน 2559
รองประสพชัย  ชาญธัญญกรณ์ เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

หนังสือจาก สพฐ.

ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษา


นายบรรพต  เหมือนทอง
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อน.1

 
นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1


นายธงชัย มั่นสุข
ศึกษานิเทศก์
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
หนังสือพิมพ์
komchadleuk-logo
logomaneger

ฟังเพลงลูกทุ่งออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็ป

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday13
mod_vvisit_counterYesterday19
mod_vvisit_counterThis week68
mod_vvisit_counterLast week195
mod_vvisit_counterThis month676
mod_vvisit_counterLast month573
mod_vvisit_counterAll days92666

Online Now: 3
Your IP: 54.196.72.162
,
Today: ตุลาคม 18, 2017