วิสัยทัศน์-/-พันธกิจ

<<<วิสัยทัศน์>>> มุ่งมั่นพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพเด็กอุทัยธานี ให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาและสู่สากล <<<พันธกิจ>>> ๑.พัฒนาระบบนิเทศ การศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศเพื่อหลากหลายครอบคลุมพื้นที่ต่อเนื่อง ๒.ส่งเสริมสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นห้องเรียนคุณภาพ ๔.ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งพร้อมรองรับการประเมินภายนอก ๕.ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ 

ลักสูตรแกนกลางการศึกษา
       ขั้นพื้นฐาน 2551

ศูนย์พัฒนาการนิเทศฯ (ศนฐ.)
โรงเรียนในฝัน
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
สาราณุกรมสำหรับเยาวชน
E-Book สพฐ.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
      เพื่อการสื่อสาร

โครงการดีเด่น
นักเรียนดีเด่น
ข่าวการศึกษา
แนะนำผู้บริหาร
ครูดีในดวงใจ
เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์ สพฐ.

 

แผนผังการปฏิบัติงาน

PLC คืออะไร

ฺการจัดการเรียนการสอน BBL

การพัฒนาการศึกษาด้วย DLIT

การจัดการเรียนรู้แบบ DLTV

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 (สาระภาษาไทย คอดเวิร์ด)

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

ภาพกิจกรรมเดือนกรกฎาคม

ภาพกิจกรรมประจำปี 2560

3 กรกฎาคม 2560
กลุ่มนิเทศฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการอบรมปฏิบัติการ
การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์
ผ่านกิจกรรม การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
ณ สะแกกรัง 1 สพป.อุทัยธานี เขต 1
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

4-5 กรกฎาคม 2560 
รองฯ บรรพต  เหมือนทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1
เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการศึกษาสู่อาเซียน บนรากฐานความเป็นไทย
กลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ ห้องสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1  
คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

7 กรกฎาคม 2560
นายธงชัย  มั่นสุข ศึกษานิเทศก์ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต  1

คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

11 กรกฎาคม 2560
นายบรรพต  เหมือนทอง รอง ผอ.สพป.อน.1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อน.1
นายประสพชัย  ชาญธัญญกรณ์ รอง ผอ.สพป.อน.1 ร่วมรับชมการจัดกิจกรรม
"การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบรรเลงอังกะลุง""
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อน.1
คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

13 กรกฎาคม 2560
นายจำนงค์  เชื้อชวด รอง ผอ.สพป.อน.1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560  ภาคบ่าย รองฯ ประสพชัย  ชาญธัญญกรณ์
เป็นประธานมอบเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทุกกิจกรรม  
ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

17 กรกฎาคม 2560
การประชุมคณะวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวัด
และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสะแสกกรัง 1 สพป.อุทัยธานี เขต 1
คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

17 กรกฎาคม 2560 (13.00 น.)
กลุ่มนิเทศฯ การดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนและนักเรียนยอดเยี่ยมต่อยอดหลักสูตร
โครงการค่ายเยาวชน....รักษ์พงไพร เพื่อเข้ารับการอบรมระดับประเทศ
ร่วมจัดนิทรรศการและถวายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4-11 สิงหาคม 2560 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  จตุจักร กรุงเทพมหานคร
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1
คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

21 กรกฎาคม 2560
นายจำนงค์  เชื้อชวด รอง ผอ.สพป.อน.1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "สอนภาษาไทยอย่างไร ให้นักเรียนมีทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์"  
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1
คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

24-25 กรกฎาคม 2560
นายบรรพต  เหมือนทอง รก.ผอ.สพป.อน.1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2
คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ภาพกิจกรรมประจำปี 2559

11 กรกฎาคม 2559
รองฯ ประสพชัย  ชาญธัญญกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการตัดสิน
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ณ ห้องราชาวดี
 

13กรกฎาคม 2559
รองฯ ประสพชัย  ชาญธัญกรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมราชาวดี

14 กรกฎาคม 2559
คณะกรรมการดำเนินการจัดทำข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัด
สรุปการเก็บข้อมูล ณ ห้องราชพฤษก์
 

22 กรกฎาคม 2559
รองฯ ประสพชัย  ชาญธัญญกรณ์เป็นประธานการคัดเลือก Best Bractice ณ ห้องราชพฤกษ์

 

หนังสือจาก สพฐ.

ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษา


นายบรรพต  เหมือนทอง
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อน.1

 
นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1


นายธงชัย มั่นสุข
ศึกษานิเทศก์
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
หนังสือพิมพ์
komchadleuk-logo
logomaneger

ฟังเพลงลูกทุ่งออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็ป

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday12
mod_vvisit_counterYesterday19
mod_vvisit_counterThis week67
mod_vvisit_counterLast week195
mod_vvisit_counterThis month675
mod_vvisit_counterLast month573
mod_vvisit_counterAll days92665

Online Now: 2
Your IP: 54.196.72.162
,
Today: ตุลาคม 18, 2017