วิสัยทัศน์-/-พันธกิจ

<<<วิสัยทัศน์>>> มุ่งมั่นพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพเด็กอุทัยธานี ให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาและสู่สากล <<<พันธกิจ>>> ๑.พัฒนาระบบนิเทศ การศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศเพื่อหลากหลายครอบคลุมพื้นที่ต่อเนื่อง ๒.ส่งเสริมสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นห้องเรียนคุณภาพ ๔.ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งพร้อมรองรับการประเมินภายนอก ๕.ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้


 ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด (EMIS)


 

 

PLC คืออะไร

ฺการจัดการเรียนการสอน BBL

การพัฒนาการศึกษาด้วย DLIT

การจัดการเรียนรู้แบบ DLTV

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 

การประชุมปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยระบบ SchoolMIS

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

ภาพกิจกรรมเดือนกรกฎาคม

ภาพกิจกรรมประจำปี 2560

3 กรกฎาคม 2560
กลุ่มนิเทศฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการอบรมปฏิบัติการ
การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์
ผ่านกิจกรรม การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
ณ สะแกกรัง 1 สพป.อุทัยธานี เขต 1
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

4-5 กรกฎาคม 2560 
รองฯ บรรพต  เหมือนทอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1
เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการศึกษาสู่อาเซียน บนรากฐานความเป็นไทย
กลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ ห้องสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1  
คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

7 กรกฎาคม 2560
นายธงชัย  มั่นสุข ศึกษานิเทศก์ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต  1

คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

11 กรกฎาคม 2560
นายบรรพต  เหมือนทอง รอง ผอ.สพป.อน.1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อน.1
นายประสพชัย  ชาญธัญญกรณ์ รอง ผอ.สพป.อน.1 ร่วมรับชมการจัดกิจกรรม
"การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบรรเลงอังกะลุง""
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อน.1
คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

13 กรกฎาคม 2560
นายจำนงค์  เชื้อชวด รอง ผอ.สพป.อน.1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560  ภาคบ่าย รองฯ ประสพชัย  ชาญธัญญกรณ์
เป็นประธานมอบเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทุกกิจกรรม  
ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

17 กรกฎาคม 2560
การประชุมคณะวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวัด
และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสะแสกกรัง 1 สพป.อุทัยธานี เขต 1
คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

17 กรกฎาคม 2560 (13.00 น.)
กลุ่มนิเทศฯ การดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนและนักเรียนยอดเยี่ยมต่อยอดหลักสูตร
โครงการค่ายเยาวชน....รักษ์พงไพร เพื่อเข้ารับการอบรมระดับประเทศ
ร่วมจัดนิทรรศการและถวายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4-11 สิงหาคม 2560 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  จตุจักร กรุงเทพมหานคร
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1
คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

21 กรกฎาคม 2560
นายจำนงค์  เชื้อชวด รอง ผอ.สพป.อน.1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "สอนภาษาไทยอย่างไร ให้นักเรียนมีทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์"  
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1
คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

24-25 กรกฎาคม 2560
นายบรรพต  เหมือนทอง รก.ผอ.สพป.อน.1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2
คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ภาพกิจกรรมประจำปี 2559

11 กรกฎาคม 2559
รองฯ ประสพชัย  ชาญธัญญกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการตัดสิน
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ณ ห้องราชาวดี
 

13กรกฎาคม 2559
รองฯ ประสพชัย  ชาญธัญกรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมราชาวดี

14 กรกฎาคม 2559
คณะกรรมการดำเนินการจัดทำข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัด
สรุปการเก็บข้อมูล ณ ห้องราชพฤษก์
 

22 กรกฎาคม 2559
รองฯ ประสพชัย  ชาญธัญญกรณ์เป็นประธานการคัดเลือก Best Bractice ณ ห้องราชพฤกษ์

 

หนังสือจาก สพฐ.

ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษา


ดร.สุชาติ  กลัดสุข
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1

 

นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1


นายธงชัย มั่นสุข
ศึกษานิเทศก์
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
หนังสือพิมพ์
komchadleuk-logo
logomaneger

ฟังเพลงลูกทุ่งออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็ป

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday20
mod_vvisit_counterYesterday26
mod_vvisit_counterThis week270
mod_vvisit_counterLast week169
mod_vvisit_counterThis month455
mod_vvisit_counterLast month888
mod_vvisit_counterAll days94373

Online Now: 2
Your IP: 54.226.132.197
,
Today: ธันวาคม 14, 2017