วิสัยทัศน์-/-พันธกิจ

<<<วิสัยทัศน์>>> มุ่งมั่นพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพเด็กอุทัยธานี ให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาและสู่สากล <<<พันธกิจ>>> ๑.พัฒนาระบบนิเทศ การศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศเพื่อหลากหลายครอบคลุมพื้นที่ต่อเนื่อง ๒.ส่งเสริมสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นห้องเรียนคุณภาพ ๔.ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งพร้อมรองรับการประเมินภายนอก ๕.ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้


 ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด (EMIS)


 

 

PLC คืออะไร

ฺการจัดการเรียนการสอน BBL

การพัฒนาการศึกษาด้วย DLIT

การจัดการเรียนรู้แบบ DLTV

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 

การประชุมปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยระบบ SchoolMIS

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. (1)

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
(ก.ต.ป.น.)


นายบรรพต  เหมือนทอง
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 
ประธานกรรมการ

 
นายจิร  มิ่งเมืองมูล
ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา

 
 
นางสาวสุภาภรณ์  สถิตย์พงษ์
ผอ.โรงเรียนวัดท่าโพ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
 
นายสุรพงษ์  อินอ่อน
ข้าราชการบำนาญ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย

 
นายกฤษ์ สังเต็ม
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแก
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 นายประสิทธิ์  อรุณศรีสุขสันต์
ผอ.โรงเรียนบ้านเขาหินเทิน
กรรมการ
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน


 
นายปวิช  พรศิรชัย
ผอ.โรงเรียนบ้านสวนขวัญ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล

ว่าที่ร้อยตรีสรวิชญ์  ชินพีระเสถียร
ผอ.โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา
กรรมการ
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน


 
นายธงชัย  มั่นสุข
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  
กรรมการและเลขานุการ

 

นายทวี  คำภาพัก
ศึกษานิเทศก์ 
ผู้ช่วยเลขานุการ

 
นางณฐกมล พูลเขตรกรม

ศึกษานิเทศก์
ผู้ช่วยเลขานุการ
   

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือจาก สพฐ.

ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษา


ดร.สุชาติ  กลัดสุข
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1

 

นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1


นายธงชัย มั่นสุข
ศึกษานิเทศก์
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
หนังสือพิมพ์
komchadleuk-logo
logomaneger

ฟังเพลงลูกทุ่งออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็ป

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday19
mod_vvisit_counterYesterday26
mod_vvisit_counterThis week269
mod_vvisit_counterLast week169
mod_vvisit_counterThis month454
mod_vvisit_counterLast month888
mod_vvisit_counterAll days94372

Online Now: 1
Your IP: 54.226.132.197
,
Today: ธันวาคม 14, 2017