วิสัยทัศน์-/-พันธกิจ

<<<วิสัยทัศน์>>> มุ่งมั่นพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพเด็กอุทัยธานี ให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาและสู่สากล <<<พันธกิจ>>> ๑.พัฒนาระบบนิเทศ การศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศเพื่อหลากหลายครอบคลุมพื้นที่ต่อเนื่อง ๒.ส่งเสริมสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นห้องเรียนคุณภาพ ๔.ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งพร้อมรองรับการประเมินภายนอก ๕.ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ 

ลักสูตรแกนกลางการศึกษา
       ขั้นพื้นฐาน 2551

ศูนย์พัฒนาการนิเทศฯ (ศนฐ.)
โรงเรียนในฝัน
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
สาราณุกรมสำหรับเยาวชน
E-Book สพฐ.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
      เพื่อการสื่อสาร

โครงการดีเด่น
นักเรียนดีเด่น
ข่าวการศึกษา
แนะนำผู้บริหาร
ครูดีในดวงใจ
เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์ สพฐ.

 

แผนผังการปฏิบัติงาน

PLC คืออะไร

ฺการจัดการเรียนการสอน BBL

การพัฒนาการศึกษาด้วย DLIT

การจัดการเรียนรู้แบบ DLTV

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 (สาระภาษาไทย คอดเวิร์ด)

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

ปฏิทินเดือนกันยายน

เดือน/ปี วันที่ (เวลา) กิจกรรม/สถานที่
กันยายน 
2560
2
พัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวอาชีพในสถานศึกษาเพื่อการมีงานทำ
จัดโดยศูนย์แนะแนวประจำ สพป.อน.1 (ร.ร.บ้านหนองโพธิ์) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2
 
5-6
บรมครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2
 
12-13
การอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้นักเรียนบูรณาการกับ FF (Executive Function)
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อน.1
 
14
09.30 น.
ประชุม คกก.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ณ สะแกกรัง 2 สพป.อน.1
 
15
09.00 น.
 ประชุมจัดสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน
(O-NET) ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องสะแกกรัง 1 สพป.อน.1
   21-22  ศึกษาดูงานงานวัดและประเมินผล จังหวัดจันทบุรี
 
26 
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
 
29
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ภาษาไทย ของนักเรียน" 
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2
กันยายน
2559 
12-14
การประชุมสัมมนาทางวิชาการและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศึกษานิเทศก์
ระดับประเทศประจำปี 2559 ณโรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียนจังหวัดชลบุรี
 
ประชุมพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ สพป.อน.1 ณ ห้องราชาวดี
 
2-3 
พัฒนาศัยภาพศึกษานิเทศก์ สพป.อน.1  ณ จังหวัดเพชรบุรี
 
12-14
ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมสัมมนา แอมบาสซาเดอร์ซิติี้ พัทยา จ.ชลบุรี
 
26 
 ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องราชาวดี
 
28
การประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR
ห้องประชุม ICT อาคาร 2
 
29
ประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ ณ ห้องราชพฤกษ์

หนังสือจาก สพฐ.

ข่าวรับสมัครงานทั่วไทย
ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษา


นายบรรพต  เหมือนทอง
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อน.1

 
นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1


นายธงชัย มั่นสุข
ศึกษานิเทศก์
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
หนังสือพิมพ์
komchadleuk-logo
logomaneger

ฟังเพลงลูกทุ่งออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็ป

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday12
mod_vvisit_counterYesterday19
mod_vvisit_counterThis week67
mod_vvisit_counterLast week195
mod_vvisit_counterThis month675
mod_vvisit_counterLast month573
mod_vvisit_counterAll days92665

Online Now: 2
Your IP: 54.196.72.162
,
Today: ตุลาคม 18, 2017