วิสัยทัศน์-/-พันธกิจ

<<<วิสัยทัศน์>>> มุ่งมั่นพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพเด็กอุทัยธานี ให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาและสู่สากล <<<พันธกิจ>>> ๑.พัฒนาระบบนิเทศ การศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศเพื่อหลากหลายครอบคลุมพื้นที่ต่อเนื่อง ๒.ส่งเสริมสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นห้องเรียนคุณภาพ ๔.ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งพร้อมรองรับการประเมินภายนอก ๕.ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้


 ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด (EMIS)


 

 

PLC คืออะไร

ฺการจัดการเรียนการสอน BBL

การพัฒนาการศึกษาด้วย DLIT

การจัดการเรียนรู้แบบ DLTV

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 

การประชุมปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยระบบ SchoolMIS

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

ปฏิทินเดือนกันยายน

เดือน/ปี วันที่ (เวลา) กิจกรรม/สถานที่
กันยายน 
2560
2
พัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวอาชีพในสถานศึกษาเพื่อการมีงานทำ
จัดโดยศูนย์แนะแนวประจำ สพป.อน.1 (ร.ร.บ้านหนองโพธิ์) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2
 
5-6
บรมครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2
 
12-13
การอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้นักเรียนบูรณาการกับ FF (Executive Function)
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อน.1
 
14
09.30 น.
ประชุม คกก.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ณ สะแกกรัง 2 สพป.อน.1
 
15
09.00 น.
 ประชุมจัดสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน
(O-NET) ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องสะแกกรัง 1 สพป.อน.1
   21-22  ศึกษาดูงานงานวัดและประเมินผล จังหวัดจันทบุรี
 
26 
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
 
29
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ภาษาไทย ของนักเรียน" 
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2
กันยายน
2559 
12-14
การประชุมสัมมนาทางวิชาการและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศึกษานิเทศก์
ระดับประเทศประจำปี 2559 ณโรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียนจังหวัดชลบุรี
 
ประชุมพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ สพป.อน.1 ณ ห้องราชาวดี
 
2-3 
พัฒนาศัยภาพศึกษานิเทศก์ สพป.อน.1  ณ จังหวัดเพชรบุรี
 
12-14
ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมสัมมนา แอมบาสซาเดอร์ซิติี้ พัทยา จ.ชลบุรี
 
26 
 ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องราชาวดี
 
28
การประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR
ห้องประชุม ICT อาคาร 2
 
29
ประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ ณ ห้องราชพฤกษ์

หนังสือจาก สพฐ.

ข่าวรับสมัครงานทั่วไทย
ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษา


ดร.สุชาติ  กลัดสุข
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1

 

นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1


นายธงชัย มั่นสุข
ศึกษานิเทศก์
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
หนังสือพิมพ์
komchadleuk-logo
logomaneger

ฟังเพลงลูกทุ่งออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็ป

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday19
mod_vvisit_counterYesterday26
mod_vvisit_counterThis week269
mod_vvisit_counterLast week169
mod_vvisit_counterThis month454
mod_vvisit_counterLast month888
mod_vvisit_counterAll days94372

Online Now: 2
Your IP: 54.226.132.197
,
Today: ธันวาคม 14, 2017