วิสัยทัศน์-/-พันธกิจ

<<<วิสัยทัศน์>>> มุ่งมั่นพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพเด็กอุทัยธานี ให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาและสู่สากล <<<พันธกิจ>>> ๑.พัฒนาระบบนิเทศ การศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศเพื่อหลากหลายครอบคลุมพื้นที่ต่อเนื่อง ๒.ส่งเสริมสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นห้องเรียนคุณภาพ ๔.ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งพร้อมรองรับการประเมินภายนอก ๕.ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้



 

ลักสูตรแกนกลางการศึกษา
       ขั้นพื้นฐาน 2551

ศูนย์พัฒนาการนิเทศฯ (ศนฐ.)
โรงเรียนในฝัน
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
สาราณุกรมสำหรับเยาวชน
E-Book สพฐ.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
      เพื่อการสื่อสาร

โครงการดีเด่น
นักเรียนดีเด่น
ข่าวการศึกษา
แนะนำผู้บริหาร
ครูดีในดวงใจ
เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์ สพฐ.

 

แผนผังการปฏิบัติงาน

PLC คืออะไร

ฺการจัดการเรียนการสอน BBL

การพัฒนาการศึกษาด้วย DLIT

การจัดการเรียนรู้แบบ DLTV

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 (สาระภาษาไทย คอดเวิร์ด)

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

ปฏิทินเดือนกรกฎาคม

เดือน/ปี วันที่ (เวลา) กิจกรรม/สถานที่
กรกฎาคม 2560 3 กำหนดแนวทางดำเนินกิจกรรม จัดเตรียาเอกสารประอบการอบรม
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ ห้องสะแกกรัง 1
   4-5 การอบรมการจัดการศึกษาสู่อาเซียน บนรากฐานความเป็นไทย ณ ห้องสแกกรัง 2
  6 ประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ ณ สะแกกรัง 1 สพป.อน.1
  11 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนบรรเลงอังกะลุง" ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อน.1
  13 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 
ณ ห้องราชาวดี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
  13-14 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม
(Active Learning) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติ ณ ห้องสะแกกรัง 2
วันเสาร์ 15 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสอนท่องอาขยายทำนองเสนาะ ระดับประถมศึกษา" 
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1
  17 ประชุมวิทยากร "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวัดและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องสะแกกรัง 1 สพป.อน.1
  21 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สอนภาษาไทยอย่างไร ให้นักเรียนมีทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์" 
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อน.1
  22
(13.00น)
ประชุมรับทราบแนวทางดำเนินงานและการจัดกิจกรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โรงเรียนสุจริต)
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
  24-25   การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ ห้องสะแกกรัง 2 สพป.อน.1
     
     
กรกฎาคม 2559 8-10 8-10 กรกฎาคม 2559  ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียน
ที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ณ โรงแรมไอยรา จังหวัดอุทัยธานี
  11 ประชุม คกก.ตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ณ ห้องราชาวดี
  13 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ณ ห้องราชาวดี
  14    การรวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัด
  22 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก Best Practices ณ ห้องราชพฤกษ์
   29 09.00 น. ประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ ณ ห้องราชาวดี 

หนังสือจาก สพฐ.

ข่าวรับสมัครงานทั่วไทย
ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษา


นายบรรพต  เหมือนทอง
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อน.1

 
นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1


นายธงชัย มั่นสุข
ศึกษานิเทศก์
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
























หนังสือพิมพ์




komchadleuk-logo
logomaneger

ฟังเพลงลูกทุ่งออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็ป

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday12
mod_vvisit_counterYesterday19
mod_vvisit_counterThis week67
mod_vvisit_counterLast week195
mod_vvisit_counterThis month675
mod_vvisit_counterLast month573
mod_vvisit_counterAll days92665

Online Now: 2
Your IP: 54.196.72.162
,
Today: ตุลาคม 18, 2017