วิสัยทัศน์-/-พันธกิจ

<<<วิสัยทัศน์>>> มุ่งมั่นพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพเด็กอุทัยธานี ให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาและสู่สากล <<<พันธกิจ>>> ๑.พัฒนาระบบนิเทศ การศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศเพื่อหลากหลายครอบคลุมพื้นที่ต่อเนื่อง ๒.ส่งเสริมสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นห้องเรียนคุณภาพ ๔.ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งพร้อมรองรับการประเมินภายนอก ๕.ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ 

ลักสูตรแกนกลางการศึกษา
       ขั้นพื้นฐาน 2551

ศูนย์พัฒนาการนิเทศฯ (ศนฐ.)
โรงเรียนในฝัน
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
สาราณุกรมสำหรับเยาวชน
E-Book สพฐ.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
      เพื่อการสื่อสาร

โครงการดีเด่น
นักเรียนดีเด่น
ข่าวการศึกษา
แนะนำผู้บริหาร
ครูดีในดวงใจ
เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์ สพฐ.

 

แผนผังการปฏิบัติงาน

PLC คืออะไร

ฺการจัดการเรียนการสอน BBL

การพัฒนาการศึกษาด้วย DLIT

การจัดการเรียนรู้แบบ DLTV

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

การอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้นักเรียนบูรณาการกับ EF (Executive Function)

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

ปฏิทินเดือนกรกฎาคม

เดือน/ปี วันที่ (เวลา) กิจกรรม/สถานที่
กรกฎาคม 2560 3 กำหนดแนวทางดำเนินกิจกรรม จัดเตรียาเอกสารประอบการอบรม
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ ห้องสะแกกรัง 1
   4-5 การอบรมการจัดการศึกษาสู่อาเซียน บนรากฐานความเป็นไทย ณ ห้องสแกกรัง 2
  6 ประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ ณ สะแกกรัง 1 สพป.อน.1
  11 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนบรรเลงอังกะลุง" ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อน.1
  13 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 
ณ ห้องราชาวดี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
  13-14 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรม
(Active Learning) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติ ณ ห้องสะแกกรัง 2
วันเสาร์ 15 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสอนท่องอาขยายทำนองเสนาะ ระดับประถมศึกษา" 
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1
  17 ประชุมวิทยากร "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวัดและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องสะแกกรัง 1 สพป.อน.1
  21 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สอนภาษาไทยอย่างไร ให้นักเรียนมีทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์" 
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อน.1
  22
(13.00น)
ประชุมรับทราบแนวทางดำเนินงานและการจัดกิจกรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โรงเรียนสุจริต)
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
  24-25   การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ ห้องสะแกกรัง 2 สพป.อน.1
     
     
กรกฎาคม 2559 8-10 8-10 กรกฎาคม 2559  ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียน
ที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ณ โรงแรมไอยรา จังหวัดอุทัยธานี
  11 ประชุม คกก.ตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ณ ห้องราชาวดี
  13 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ณ ห้องราชาวดี
  14    การรวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัด
  22 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก Best Practices ณ ห้องราชพฤกษ์
   29 09.00 น. ประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ ณ ห้องราชาวดี 

หนังสือจาก สพฐ.

ข่าวรับสมัครงานทั่วไทย
ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษา


นายบรรพต  เหมือนทอง
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อน.1

 
นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1


นายธงชัย มั่นสุข
ศึกษานิเทศก์
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
หนังสือพิมพ์
komchadleuk-logo
logomaneger

ฟังเพลงลูกทุ่งออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็ป

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3
mod_vvisit_counterYesterday26
mod_vvisit_counterThis week3
mod_vvisit_counterLast week162
mod_vvisit_counterThis month811
mod_vvisit_counterLast month1625
mod_vvisit_counterAll days91137

Online Now: 1
Your IP: 54.159.71.232
,
Today: สิงหาคม 20, 2017